Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з нагоди 25-х роковин Чорнобильської катастрофи

Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з нагоди 25-х роковин Чорнобильської катастрофи

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС з нагоди
25-х роковин Чорнобильської катастрофи
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 25, ст.196 )

26 квітня 2011 року виповнюються 25-ті роковини
Чорнобильської катастрофи. З метою забезпечення належного
вшанування мужності, самовідданості і високого професіоналізму,
поліпшення соціального захисту учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Вважати за необхідне провести на державному рівні заходи,
пов'язані із 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.
2. Кабінету Міністрів України затвердити План заходів,
пов'язаних із 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, та
вирішити в установленому порядку питання щодо його фінансування з
Державного бюджету України та місцевих бюджетів.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим
державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:
здійснити підготовку та проведення комплексу заходів,
пов'язаних із 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, та
заходів щодо вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС;
створити та забезпечити функціонування діючих тематичних
експозицій, виставок фотоматеріалів, творів мистецтва та
літератури, оновлення відповідних музейних зібрань;
забезпечити проведення тематичних заходів у навчальних
закладах;
забезпечити проведення зустрічей з учасниками ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянами, евакуйованими
із зони відчуження, переселеними із радіоактивно забруднених
територій, потерпілими дітьми-інвалідами з метою виявлення
невирішених соціальних проблем та надання таким особам підтримки
та матеріальної допомоги;
здійснити упорядкування територій, меморіальних комплексів,
скульптурних та архітектурних споруд, які увічнюють пам'ять
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
4. Рекомендувати Національній академії наук України,
Національній академії медичних наук України забезпечити
координацію робіт з дослідження теми Чорнобильської катастрофи,
проведення наукових, науково-практичних конференцій та "круглих
столів".
5. Рекомендувати Державному комітету телебачення і
радіомовлення України забезпечити широке висвітлення у засобах
масової інформації підготовки та здійснення заходів до 25-х
роковин Чорнобильської катастрофи, організувати цикли тематичних
теле- та радіопередач, виступи у засобах масової інформації
вчених, політичних та громадських діячів.
6. Рекомендувати народним депутатам України, депутатам
місцевих рад взяти активну участь у загальнодержавних і місцевих
заходах, пов'язаних з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.
7. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 17 лютого 2011 року
N 3037-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry