Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України Про внесення змін до Конституції України

Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України Про внесення змін до Конституції України

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про винесення на всенародне обговорення
проекту Закону України "Про внесення змін
до Конституції України"

Ураховуючи, що за Конституцією України ( 254к/96-ВР ) носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, народу
належить виключне право визначати і змінювати конституційний лад у
державі, з метою забезпечення всебічного обговорення пропозицій
щодо системного оновлення конституційного регулювання суспільних
відносин в Україні, керуючись статтями 5, 38, 69 і 102 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), п о с т а н о в л я ю:
1. Винести на всенародне обговорення проект Закону України
"Про внесення змін до Конституції України", внесений на розгляд
Верховної Ради України Президентом України, для визначення позиції
громадян України стосовно основних положень проекту.
Здійснити опублікування проекту Закону України "Про внесення
змін до Конституції України" в інформаційному бюлетені "Офіційний
вісник Президента України", а також запропонувати друкованим
засобам масової інформації опублікувати цей проект Закону для
якомога ширшого ознайомлення громадян України з його положеннями.
Всенародне обговорення проекту Закону України "Про внесення
змін до Конституції України" провести до 1 грудня 2009 року.
2. Національному інституту стратегічних досліджень:
забезпечити узагальнення із залученням представників
правозахисних та інших громадських організацій, провідних учених у
галузі конституційного права, у сфері суспільно-політичних наук та
фахівців пропозицій, що надходитимуть у процесі всенародного
обговорення законопроекту;
організувати за участю Національної академії наук України
проведення у строк, визначений для всенародного обговорення,
соціологічних досліджень щодо ставлення громадян України до
основних положень проекту та про результати поінформувати до
15 листопада 2009 року;
підготувати за результатами всенародного обговорення та
подати до 15 грудня 2009 року сформульовані узагальнені пропозиції
до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції
України".
3. Секретаріату Президента України забезпечити проведення за
участю Національної академії наук України, Академії правових наук
України, правозахисник громадських організацій, провідних
учених-юристів, політологів інтернет-конференцій, дискусій у
режимі он-лайн, інших заходів для обговорення та роз'яснення
змісту положень проекту Закону України "Про внесення змін до
Конституції України" з використанням Офіційного
інтернет-представництва Президента України в мережі Інтернет.
4. Запропонувати телерадіоорганізаціям, друкованим засобам
масової інформації запровадити рубрики та цикли передач,
публікації з обговорення основних положень проекту Закону України
"Про внесення змін до Конституції України", залучивши до участі в
них провідних учених у галузі конституційного права, інших
науковців та широкі кола громадськості.
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим
державним адміністраціям всебічно сприяти проведенню всенародного
обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до
Конституції України".
6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 серпня 2009 року
N 671/2009

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry