Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Казахстан про економічне співробітництво на 1999-2009 роки

Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Казахстан про економічне співробітництво на 1999-2009 роки

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою
Казахстан про економічне співробітництво
на 1999-2009 роки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 35, ст.276 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Договір між Україною і Республікою Казахстан про економічне
співробітництво на 1999-2009 роки, підписаний 17 вересня 1999 року
в м. Києві ( 398_033 ), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 18 травня 2000 року
N 1737-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry