Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про Суспільне телебачення і радіомовлення України щодо порядку приєднання державного підприємства Українська студія те...

Про внесення змін до Закону України Про Суспільне телебачення і радіомовлення України щодо порядку приєднання державного підприємства Українська студія те...

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" щодо порядку приєднання державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 25, ст.499)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 27, ст. 904; 2015 р., № 23, ст. 159) такі зміни:

1. У частині другій статті 1:

в абзаці другому слова "державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" виключити;

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"До НСТУ приєднується публічне акціонерне товариство "Укртелефільм", 100 відсотків акцій якого належать державі, що утворюється шляхом перетворення державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм".

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

2. Пункт 2-1 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити абзацом такого змісту:

"Порядок перетворення державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" (код ЄДРПОУ 02841347) у публічне акціонерне товариство "Укртелефільм" встановлюється Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 травня 2016 року
№ 1363-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry