Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

Про порядок введення в дію Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 15, ст.191 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) з
моменту його опублікування в газеті "Голос України", а статті, в
яких відповідні пільги та компенсації визначатимуться в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України, - після прийняття
Урядом України рішень з цих питань. Правила, передбачені пунктами 4, 6, 7 і 9 статті 12, пунктами
2 і 3 статті 14, частиною четвертою статті 15, пунктами 5 і 6
статті 18 Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей", не застосовуються до
сімей військовослужбовців, які загинули чи померли під час
проходження служби внаслідок вчинення ними злочину. Дія цього Закону поширюється на військовослужбовців
внутрішніх військ, дислокованих на території України, до
завершення формування на основі цих військ Національної гвардії
України. Виплата одноразової компенсації, передбаченої частиною
четвертою статті 15, провадиться батькам і неповнолітнім дітям тих
військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти
під час проходження служби, починаючи з 1945 року, за винятком
учасників Великої Вітчизняної війни.
2. Доручити Кабінету Міністрів України у тримісячний строк: подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення до
законодавчих актів України змін і доповнень, що випливають з цього
Закону; прийняти необхідні рішення щодо виконання положень Закону
України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей"; привести рішення Уряду України, що стосуються соціального і
правового захисту громадян, у відповідність з цим Законом.
3. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" застосовуються акти
законодавства України і Союзу РСР, якщо вони не суперечать цьому
Закону.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 20 грудня 1991 року
N 2012-XII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry