Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік щодо випуску облігацій внутрішньої державної позики

Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік щодо випуску облігацій внутрішньої державної позики

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" щодо випуску облігацій внутрішньої державної позики

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 19-20, ст.175)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" такі зміни:

1) у статті 5 цифри "415.326.338,2" замінити цифрами "416.326.338,2";

2) доповнити статтею 17-1 такого змісту:

"Стаття 17-1. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, в сумі 1.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго"";

3) внести зміни до додатка № 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" згідно з додатком до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 червня 2012 року
№ 4968-VI


{ДОДАТОК ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН
ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2012 РІК"
ЩОДО ВИПУСКУ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ"}

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry