Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Додаткового протоколу до Антидопінгової конвенції

Про ратифікацію Додаткового протоколу до Антидопінгової конвенції

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Додаткового протоколу
до Антидопінгової конвенції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.2 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Додатковий протокол до Антидопінгової конвенції
( 994_519 ), укладений 12 вересня 2002 року в м. Варшаві та
підписаний від імені України 7 листопада 2003 року (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 липня 2004 року
N 1963-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry