Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення Державного міністра з питань аграрної політики і продовольства Української РСР - Міністра сільського господарства Української РСР

Про призначення Державного міністра з питань аграрної політики і продовольства Української РСР - Міністра сільського господарства Української РСР

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про призначення Державного міністра з питань
аграрної політики і продовольства Української РСР -
Міністра сільського господарства Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 26, ст. 300 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Призначити тов. Ткаченка Олександра Миколайовича Державним
міністром з питань аграрної політики і продовольства Української
РСР - Міністром сільського господарства Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 травня 1991 року
N 1054-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry