Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 3 Закону України Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру щодо ліцензування оптової торгівлі цукром

Про внесення змін до статті 3 Закону України Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру щодо ліцензування оптової торгівлі цукром

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2518-VIII ( 2518-19 ) від 04.09.2018,
ВВР, 2018, N 40, ст.289 }
Про внесення змін до статті 3 Закону України
"Про державне регулювання виробництва
і реалізації цукру"
щодо ліцензування оптової торгівлі цукром
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 33, ст.328 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частини першу, другу і четверту статті 3 Закону України
"Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру"
( 758-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32,
ст. 268; 2007 р., N 4, ст. 38) виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 3 лютого 2011 року
N 2975-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry