Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Концепцію державної житлової політики

Про Концепцію державної житлової політики

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Концепцію державної житлової політики
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 27, ст.200 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Концепцію державної житлової політики
( 254к/95-ВР ). 2. Кабінету Міністрів України до кінця 1995 року підготувати
і внести на розгляд Верховної Ради України проекти відповідних
законодавчих актів, які випливають з цієї Концепції, та проект
державної програми забезпечення громадян житлом. 3. Покласти Концепцію державної житлової політики в основу
актів законодавства, що регулюють житлові відносини, державної,
регіональних та галузевих програм забезпечення громадян житлом.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 30 червня 1995 року
N 254/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry