Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про виплату одноразової грошової компенсації сім'ям осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули у період проходження служби ...

Про виплату одноразової грошової компенсації сім'ям осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули у період проходження служби ...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про виплату одноразової грошової компенсації сім'ям
осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, які загинули у період проходження
служби з 1945 по 1990 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.266 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Доручити Кабінету Міністрів України прийняти постанову про
виплату одноразової грошової компенсації сім'ям осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які
загинули у період проходження служби з 1945 по 1990 рік.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 6 травня 1993 року
N 3193-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry