Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект модернізації після завершення будівництва Енергоблока N 2 Хмельницької атомної електростанції та Енергоблока N 4 Рі...

Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект модернізації після завершення будівництва Енергоблока N 2 Хмельницької атомної електростанції та Енергоблока N 4 Рі...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект
модернізації після завершення будівництва
Енергоблока N 2 Хмельницької атомної
електростанції та Енергоблока N 4 Рівненської
атомної електростанції) між Україною та
Європейським банком реконструкції та розвитку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 50, ст.534 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Гарантійну угоду (Проект модернізації після завершення
будівництва Енергоблока N 2 Хмельницької атомної електростанції та
Енергоблока N 4 Рівненської атомної електростанції) між Україною
та Європейським банком реконструкції та розвитку ( 985_006 ),
підписану 29 липня 2004 року в м. Києві, ратифікувати
(додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 7 вересня 2005 року
N 2817-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry