Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про додаткові заходи щодо вдосконалення роботи органів виконавчої влади з іноземними інвесторами

Про додаткові заходи щодо вдосконалення роботи органів виконавчої влади з іноземними інвесторами

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 892/2010 ( 892/2010 ) від 01.09.2010 }
Про додаткові заходи щодо вдосконалення
роботи органів виконавчої влади з
іноземними інвесторами

З метою забезпечення ефективності державної політики щодо
залучення іноземних інвестицій, використання сучасного світового
економічного досвіду та прискорення інтеграції України в систему
міжнародних господарських зв'язків, узгодженої співпраці органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в питаннях
поліпшення умов для діяльності іноземних інвесторів, вирішення
проблемних питань в їх роботі п о с т а н о в л я ю:
1. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
а) утворити постійно діючі консультативно-дорадчі органи -
ради з питань залучення іноземних інвестицій (далі - ради),
визначивши основними завданнями рад:
сприяння реалізації основних засад державної політики щодо
залучення та ефективного використання іноземних інвестицій в
економіці відповідного регіону;
створення сприятливих умов для діяльності інвесторів, надання
консультацій щодо можливостей внесення іноземних інвестицій,
вирішення проблем, що стримують інвестування;
запобігання виникненню спорів між інвесторами та місцевими
органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування,
визначення шляхів позасудового врегулювання таких спорів;
внесення Президентові України, Кабінету Міністрів України,
центральним органам виконавчої влади і органам місцевого
самоврядування пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату в
Україні та умов діяльності інвесторів;
формування привабливого іміджу України та її регіонів серед
потенційних іноземних інвесторів;
б) здійснити заходи, пов'язані з утворенням рад, зокрема,
затвердити персональний склад, положення про ради та вирішити
питання їх організаційного забезпечення.
2. Установити, що ради за посадою очолюють відповідно Голова
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити до
1 березня 2002 року типове положення про раду.
4. Консультативній раді з питань іноземних інвестицій в
Україні надавати радам організаційно-методологічну допомогу.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 лютого 2002 року
N 123/2002

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry