Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників

Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість"
щодо оподаткування сільськогосподарських
товаровиробників
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 44, ст.513 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст. 156 із наступними змінами) такі зміни:
1) підпункт 6.2.6 пункту 6.2 статті 6 викласти у такій
редакції:
"6.2.6. До 1 січня 2008 року поставки переробним
підприємствам молока та м'яса живою вагою сільськогосподарськими
товаровиробниками всіх форм власності і господарювання та поставки
переробним підприємствам аналогічної імпортованої продукції";
2) статтю 8-1 виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня вступу України до
Світової організації торгівлі.
3. Державній митній службі України та Міністерству економіки
України встановити коди продукції товарних груп 1-24 Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), що є аналогічними
продукції, зазначеній у підпункті 6.2.6 пункту 6.2 статті 6 Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 травня 2007 року
N 1112-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry