Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року та сільськогоспо...

Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року та сільськогоспо...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про списання та реструктуризацію податкової
заборгованості платників податків - цукрових заводів
(комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року та
сільськогосподарських підприємств за станом
на 1 січня 1999 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 15, ст.84 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 716-XIV ( 716-14 ) від 03.06.99, ВВР, 1999, N 31, ст.251 )

Стаття 1. Списати суми податкової заборгованості зі сплати
пені (крім сум пені, нарахованих за порушення строків розрахунків
за здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності),
штрафних та фінансових санкцій до Державного бюджету України та
суми податкової заборгованості по сплаті загальнодержавних
податків і зборів (обов'язкових платежів), що зараховуються до
місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України і Фонду соціального
страхування України, нараховані відповідно до законодавства, з
платників податків - цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1
січня 1998 року та з сільськогосподарських підприємств, включаючи
рибні господарства, риболовецькі колгоспи, селянські (фермерські)
господарства, насіннєвих заводів, районних агротехсервісних
підприємств і підприємств райсільгоспхімії за послуги, надані
сільськогосподарським товаровиробникам, вищих
сільськогосподарських закладів освіти I-II рівнів акредитації,
сільськогосподарських професійно-технічних училищ, незалежно від
форм власності і господарювання (далі - платники податків), за
станом на 1 січня 1999 року. ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 716-XIV
( 716-14 ) від 03.06.99 )
Стаття 2. Реструктуризувати суми податкової заборгованості зі
сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), перелічених у
статті 4 цього Закону, без урахування сум пені, штрафних та
фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства на цю
заборгованість і списаних згідно із статтею 1 цього Закону, для
цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року та
сільськогосподарських підприємств, включаючи рибні господарства,
риболовецькі колгоспи, селянські (фермерські) господарства,
насіннєвих заводів, районних агротехсервісних підприємств і
підприємств райсільгоспхімії за послуги, надані
сільськогосподарським товаровиробникам, вищих
сільськогосподарських закладів освіти I-II рівнів акредитації,
сільськогосподарських професійно-технічних училищ, незалежно від
форм власності і господарювання, за станом на 1 січня 1999 року.
Реструктуризація провадиться шляхом розстрочення сплати
податкової заборгованості на 120 місяців.
Сплата реструктуризованої податкової заборгованості
розпочинається з 1 січня 2004 року і провадиться рівними частками
до 15 числа кожного місяця.
Стаття 3. За умови сплати у 1998 році платниками податків сум
податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету
України і державних цільових фондів, що дорівнюють або перевищують
суму податків і зборів (обов'язкових платежів), нарахованих для
сплати у 1998 році згідно із законодавством, таким платникам
податків списується вся сума податкової заборгованості до
Державного бюджету України і державних цільових фондів за станом
на 1 січня 1999 року, з врахуванням суми заборгованості відповідно
до Закону України "Про списання та реструктуризацію податкової
заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997
року" ( 314/97-ВР ).
Стаття 4. Реструктуризація податкової заборгованості
поширюється на: податок на додану вартість; податок на прибуток підприємств; плату (податок) за землю; збір до Державного інноваційного фонду України; збір за спеціальне використання природних ресурсів; збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення; збір на обов'язкове державне пенсійне страхування; збір на обов'язкове соціальне страхування; прибутковий податок з громадян - працівників колективних
сільськогосподарських підприємств, включаючи рибні господарства,
риболовецькі колгоспи; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів; єдиний фіксований податок, запроваджений в порядку
експерименту в 1998 році у Глобинському районі Полтавської
області, Старобешівському районі Донецької області та
Ужгородському районі Закарпатської області. ( Статтю 4 доповнено
абзацом згідно із Законом N 716-XIV ( 716-14 ) від 03.06.99 )
Стаття 5. Органи стягнення, де перебувають на обліку платники
податків, які мають заборгованість за зобов'язаннями перед
державою, за результатами розгляду фінансово-господарської
діяльності та бізнес-планів цих платників податків на засіданнях
міжвідомчої і регіональних комісій з питань проведення санації
підприємств агропромислового комплексу у місячний строк з дня
набрання чинності цим Законом приймають рішення щодо списання, а у
тримісячний - щодо реструктуризації сум податкової заборгованості,
зазначених відповідно у статтях 1 і 2 цього Закону, та
повідомляють про це платників податків.
Стаття 6. У тижневий строк з дня прийняття відповідних рішень
і до 1 січня 2004 року органи стягнення зупиняють стягнення з
платників податків у безспірному порядку сум реструктуризованої
податкової заборгованості і відкликають з уповноважених банків
розрахункові документи щодо їх сплати.
Суми податкової заборгованості, реструктуризованої у порядку,
визначеному цим Законом, у випадках несплати платником податку у
встановлені статтею 2 цього Закону строки стягуються органами
стягнення у безспірному порядку.
Стаття 7. За підсумками 1998 року платники податків, які
виконали умови, передбачені у статті 3 цього Закону, подають до
органів стягнення заяви про списання податкової заборгованості.
Органи стягнення у двотижневий строк приймають рішення щодо
списання цієї заборгованості.
Стаття 8. Податкова заборгованість зі сплати податків і
зборів (обов'язкових платежів), передбачених законами України, але
не зазначених у статті 4 цього Закону, реструктуризації не
підлягає, крім випадків, передбачених статтею 9 цього Закону.
Стаття 9. Рішення про списання та реструктуризацію податкової
заборгованості платників податків з місцевих податків і зборів
(обов'язкових платежів), а також з пені, штрафних і фінансових
санкцій, нарахованих відповідно до законодавства на заборгованість
зі сплати зазначених податків і зборів (обов'язкових платежів),
приймаються відповідною радою у двомісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом згідно з умовами, визначеними цим Законом.
Стаття 10. Списання та реструктуризація податкової
заборгованості провадиться в порядку та на умовах, визначених
пунктами 4, 5 і 6 статті 3, пунктом 2 статті 4, пунктами 2, 3 і 4
статті 5 та пунктом 2 статті 7 Закону України "Про списання та
реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за
станом на 31 березня 1997 року".
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Сплата податкової заборгованості сільськогосподарських
підприємств і цукрових заводів (комбінатів), реструктуризованої
відповідно до Указу Президента України від 18 червня 1998 року
"Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості
платників податків - сільськогосподарських підприємств і цукрових
заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року" ( 651/98 ), а
також сплата податкової заборгованості підприємств
сільськогосподарського комплексу, реструктуризованої відповідно до
Закону України "Про списання та реструктуризацію податкової
заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997
року" ( 314/97-ВР ), здійснюється у строки, визначені частинами
другою і третьою статті 2 цього Закону. ( "Прикінцеві положення"
доповнено пунктом 2 згідно із Законом N 716-XIV ( 716-14 ) від
03.06.99 )
3. Кабінету Міністрів України в місячний строк прийняти
рішення, спрямовані на виконання цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 лютого 1999 року
N 428-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry