Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про податок на додану вартість (щодо операцій з продажу сільськогосподарської продукції)

Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про податок на додану вартість (щодо операцій з продажу сільськогосподарської продукції)

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до статті 11 Закону України
"Про податок на додану вартість" (щодо операцій
з продажу сільськогосподарської продукції)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 37, ст.457 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 11.20 статті 11 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156; 1998 р., N 10, ст. 37; 1999 р., N 26,
ст. 216) викласти в такій редакції:
"11.20. До прийняття Податкового кодексу України у випадках,
коли платник податку здійснює операції з продажу особам, які не
зареєстровані як платники податку, сільськогосподарської продукції
та продуктів її переробки, раніше придбаних (заготовлених) таким
платником податку у фізичних осіб, які не є платниками цього
податку, об'єктом оподаткування є торгова націнка (надбавка),
встановлена таким платником податку".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
застосовується по операціях з продажу починаючи з першого звітного
(податкового) періоду 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 червня 2004 року
N 1779-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry