Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект з енергоефективності) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект з енергоефективності) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Гарантійної угоди
(Проект з енергоефективності)
між Україною та Міжнародним банком
реконструкції та розвитку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 21, ст.199 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Гарантійну угоду (Проект з енергоефективності) між Україною
та Міжнародним банком реконструкції та розвитку ( 996_073 ),
підписану 10 червня 2011 року в м. Києві, яка набирає чинності для
України з дати направлення Міжнародним банком реконструкції та
розвитку повідомлення про прийняття ним доказів щодо виконання
Україною умов набрання чинності Гарантійною угодою, ратифікувати
(додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 4 жовтня 2011 року
N 3812-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry