Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про введення в дію Закону України Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Про введення в дію Закону України Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про введення в дію Закону України "Про податок
з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 11, ст. 151 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів"
( 1963-12 ) з 1 січня 1992 року.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк подати
пропозиції про приведення законодавчих актів України у
відповідність із Законом України "Про податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 11 грудня 1991 року
N 1964-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry