Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарн...

Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарн...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України "Про
внесення змін і доповнень до Закону України "Про
застосування електронних контрольно-касових
апаратів і товарно-касових книг при розрахунках
із споживачами у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 33, ст.156 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін і доповнень
до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових
апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" ( 227/96-ВР ) з
дня опублікування.
2. Тимчасово до стабілізації постачання електроенергії
дозволити районним державним адміністраціям у зонах нестабільного
постачання електроенергії приймати рішення про використання при
розрахунках із споживачами товарно-касових книг або електронних
контрольно-касових апаратів у порядку, визначеному Міністерством
фінансів України і Міністерством економіки України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 6 червня 1996 року
N 228/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry