Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до частини першої статті 19 Закону України Про Єдиний митний тариф щодо звільнення від оподаткування операцій із ввезення макулатури та е...

Про внесення змін до частини першої статті 19 Закону України Про Єдиний митний тариф щодо звільнення від оподаткування операцій із ввезення макулатури та е...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
Про внесення змін до частини першої статті 19
Закону України "Про Єдиний митний тариф"
щодо звільнення від оподаткування операцій
із ввезення макулатури
та енергозберігаючого обладнання
на митну територію України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 24, ст.172 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині першій статті 19 Закону України "Про Єдиний
митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 19, ст. 259; 2001 р., N 30, ст. 143; 2004 р., N 14,
ст. 195; 2006 р., N 19-20, ст. 163; 2007 р., N 23, ст. 301;
2009 р., N 6, ст. 20, N 40, ст. 577):
1) абзац перший пункту "о" після слів "товари, які не
виробляються в Україні" доповнити словами та цифрами "крім товарів
за кодами згідно з УКТ ЗЕД 4707 90 10 00, 4707 90 90 00
( 2371б-14 )";
2) пункти "ч" та "щ" викласти в такій редакції:
"ч) устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах
енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби
вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних
ресурсів, обладнання та матеріали для виробництва альтернативних
видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел
енергії (далі - товари) за умов, якщо ці товари застосовуються
платником податків для власного виробництва та якщо ідентичні
товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в
Україні.
Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених
товарів платник податків зобов'язаний сплатити ввізне мито та пеню
у порядку і розмірах, визначених законом";
"щ) матеріали, устаткування та комплектуючі (далі - товари),
що використовуються для виробництва:
устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;
матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які
будуть використовуватися у виробництві альтернативних видів палива
або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;
енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів,
експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання
паливно-енергетичних ресурсів;
засобів вимірювання, контролю та управління витратами
паливно-енергетичних ресурсів;
матеріалів, сировини та устаткування, які будуть
використовуватися у нанотехнологічних виробництвах або працювати з
використанням нанотехнологій.
Зазначені у цьому пункті товари звільняються від
оподаткування за умов, якщо ці товари застосовуються платником
податків для власного виробництва та якщо ідентичні товари з
аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.
Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених
товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито та пеню
у порядку і розмірах, визначених законом".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 грудня 2010 року
N 2797-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry