Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про охорону дитинства

Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про охорону дитинства

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 1 Закону України
"Про охорону дитинства"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 4, ст.20 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац одинадцятий статті 1 Закону України "Про охорону
дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 30, ст. 142; 2002 р., N 46, ст. 347; 2009 р., N 41, ст. 596)
викласти в такій редакції:
"багатодітна сім'я - сім'я, в якій подружжя (чоловік та
жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та
виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або
один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і
більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної
сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною формою
навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих
навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не
довше ніж до досягнення ними 23 років".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, крім другого речення абзацу другого пункту 1 цього
Закону, яке набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 16 червня 2011 року
N 3525-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry