Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про доповнення статті 61 Основ законодавства України про охорону здоров'я

Про доповнення статті 61 Основ законодавства України про охорону здоров'я

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про доповнення статті 61 Основ законодавства
України про охорону здоров'я

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 15, ст.132 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Статтю 61 Основ законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ) викласти у такій редакції:
"Стаття 61. Дитяче харчування
Держава забезпечує дітей віком до трьох років виготовленими
переважно на промисловій основі з екологічно чистої сировини
якісними дитячими сумішами та іншими продуктами дитячого
харчування. Контроль за виконанням санітарно-гігієнічних та інших
нормативних вимог щодо продуктів дитячого харчування покладається
на органи державного санітарного нагляду".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 3 лютого 1993 року
N 2978-XII
Опубліковано: "Голос України", 27.02.93

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry