Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Договору між Україною та Корейською Народно-Демократичною Республікою про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для відбування покар...

Про ратифікацію Договору між Україною та Корейською Народно-Демократичною Республікою про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для відбування покар...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору між Україною
та Корейською Народно-Демократичною Республікою
про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі,
для відбування покарання
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 29, ст.386 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Договір між Україною та Корейською
Народно-Демократичною Республікою про передачу осіб, засуджених до
позбавлення волі, для відбування покарання ( 408_013 ), підписаний
12 листопада 2004 року у м. Пхеньян (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 червня 2005 року
N 2694-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry