Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про встановлення спеціального режиму експорту окремих видів товарів

Про встановлення спеціального режиму експорту окремих видів товарів

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
( Декрет втратив чинність на підставі Закону
N 612/97-ВР від 04.11.97, ВВР, 1998, N 2, ст. 8 )
Про встановлення спеціального режиму
експорту окремих видів товарів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 10, ст. 80 )
( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 54-93 від 20.05.93, ВВР, 1993, N 28, ст.301 )
( Про зупиннення дії повноважень, наданих Урядом відповідно до
даного Декрету, суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності
додатково див. п.3 Розпорядження КМ N 710-р ( 710-95-р ) від
21.11.95 - втратив чинність на підставі Розпорядження КМ
N 44-р ( 44-96-р ) від 22.01.96 )

З метою захисту державних економічних інтересів Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що експорт товарів згідно з переліком, який
додається, може здійснюватися суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності, спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів
України за пропозицією Міністерства зовнішніх економічних зв'язків
України. Вивезення цих товарів за межі України вказаними суб'єктами
здійснюється лише після реєстрації контракту на їх експорт у
Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків України. Дія цієї статті не поширюється на експорт давальницької
сировини та виготовленої з такої сировини готової продукції, яка
належить іноземному суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності.
( Статтю 1 доповнено абзацом третім згідно з Декретом N 54-93 від
20.05.93 )
2. Державному митному комітетові України забезпечити
неухильне дотримання положень цього Декрету.
3. Цей Декрет набуває чинності з дня його опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 26 грудня 1992 року
N 16-92
Опубліковано: "Голос України", 06.01.93

Додаток
до Декрету Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 1992 року
N 16-92

ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких здійснюється суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, спеціально
уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України
————————————————————————————————————————————————————————————————— | Найменування продукції | Код ТН ЗЕД ————————————————————————————————————————————————————————————————— Кольорові метали, сировина для їх 2603, 2604, 2606-2609, виробництва, рідкісні та рідкіснозе- 2611, 2613, 2614, мельні метали, 261590100, включаючи вторинні, їх сплави, 261510000, порошки, напівфабрикати, прокат 2805, 7401-8113 кольорових металів, лом і відходи кольорових металів
Руди і концентрати дорогоцінних ме- талів, метали дорогоцінні в колоїд- ному стані, сполуки органічні та неорганічні дорогоцінних металів визначеного і невизначеного хімічно- го складу, амальгами дорогоцінних металів 2616, 2843
Вугілля 2701, 2702, 2704
Нафтопродукти, масла та інші про- дукти нафтопереробки 2707, 2710, крім
27.07 10900, 40000,
50910, 50990, 91000,
99110, 99300, 99500,
99700, 99990
Гази нафтові і газоподібні, 2711 вуглеводні та інші
Електроенергія 2716
Дорогоцінне і напівдорогоцінне 7102-7112, крім каміння, дорогоцінні метали 71.07.00.000

Нафта сира 27.09
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Декретом N 54-93 від
20.05.93 )

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry