Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності

Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з метою стимулювання інвестиційної діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 39, ст.357 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та
застосовується платниками податків при визначенні податкових
зобов'язань за результатами звітного (податкового) періоду, на
який припадає дата набрання чинності цим Законом.
2. До 1 червня 2000 року оподаткування дивідендів,
нарахованих, але не виплачених нерезидентам до набрання чинності
цим Законом, здійснюється в порядку, встановленому пунктом 7.8
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", який діяв
при нарахуванні таких дивідендів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 липня 1999 року
N 977-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry