Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 32 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Про внесення зміни до статті 32 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 32 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 4, ст.61 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац перший частини першої статті 32 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376)
доповнити словами "або на день звернення за пенсією".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 листопада 2005 року
N 3057-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry