Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до Закону України Про громадянство України

Про внесення зміни до Закону України Про громадянство України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2235-III ( 2235-14 ) від 18.01.2001 )
Про внесення зміни до Закону України
"Про громадянство України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 33, ст.299 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести таку зміну до Закону України "Про громадянство
України" ( 1636-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р.,
N 50, ст.701; 1993 р., N 14, ст.122): у частині першій статті 5 слова "для військовослужбовців -
військова книжка" виключити.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 липня 1994 року
N 103/94-ВР


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry