Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про розроблення Загальнодержавної програми попередження та ліквідації негативних техногенних та екологічних ситуацій на території України на період до 2025 року

Про розроблення Загальнодержавної програми попередження та ліквідації негативних техногенних та екологічних ситуацій на території України на період до 2025 року

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про розроблення Загальнодержавної програми
попередження та ліквідації негативних техногенних
та екологічних ситуацій на території України
на період до 2025 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 19, ст.160 )

12 лютого 2010 року Верховною Радою України прийнято Закон
України "Про затвердження Указу Президента України "Про оголошення
територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського
району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної
ситуації" ( 1885-17 ), що відображає у більш широкому сенсі
проблему загальнодержавного значення, яка у зв'язку з її
територіальним поширенням потребує вжиття заходів не разового, а
системного та повномасштабного характеру.
З огляду на це та зважаючи на загострення ситуації з
негативним екологічним та техногенним станом багатьох територій у
різних регіонах України, загрози пов'язаного з цим небезпечного
розвитку подій, з метою забезпечення захисту життя та здоров'я
населення, а також збереження навколишнього природного середовища
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Кабінету Міністрів України:
до 1 липня 2010 року розробити та подати на розгляд Верховної
Ради України проект Загальнодержавної програми попередження та
ліквідації негативних техногенних та екологічних ситуацій на
території України на період до 2025 року (далі - Загальнодержавна
програма);
передбачити під час складання проекту Державного бюджету
України на відповідний рік кошти для виконання визначених
Загальнодержавною програмою завдань і заходів;
забезпечити залучення відповідних матеріально-технічних
ресурсів, направлених на забезпечення виконання Загальнодержавної
програми;
визначити виконавців та строки виконання (в цілому і
поетапно) Загальнодержавної програми.
2. У Загальнодержавній програмі передбачити:
визначення усіх територій, на яких існує загроза виникнення
надзвичайних ситуацій у зв'язку з незадовільним техногенним та
екологічним станом, з поділом їх на категорії складності;
перелік заходів щодо попередження та ліквідації загроз
виникнення надзвичайних екологічних ситуацій на територіях з
найбільш напруженим техногенним та екологічним станом, що
потребують першочергового вирішення;
перелік заходів щодо зменшення та поступової ліквідації
негативних техногенних та екологічних ситуацій, нормалізації
екологічного стану на всій території України;
створення системи раннього виявлення надзвичайних техногенних
та екологічних ситуацій.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 2 березня 2010 року
N 1925-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry