Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до пункту 1 розділу II Прикінцеві положення Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родюч...

Про внесення зміни до пункту 1 розділу II Прикінцеві положення Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родюч...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни
до пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення"
Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо збереження родючості ґрунтів"
щодо набрання чинності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.337 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо збереження родючості ґрунтів" ( 1443-17 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2009 р., N 47-48, ст. 719; 2010 р., N 34,
ст. 480) слова та цифри "з 1 січня 2012 року" замінити словами та
цифрами "з 1 січня 2013 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 20 грудня 2011 року
N 4173-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry