Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди про вивезення та ввезення культурних цінностей

Про ратифікацію Угоди про вивезення та ввезення культурних цінностей

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про вивезення та
ввезення культурних цінностей
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 16, ст.141 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про вивезення та ввезення культурних цінностей
( 997_354 ), підписану у м. Москві 28 вересня 2001 року,
ратифікувати (додається*) з таким застереженням:
"За винятком абзацу другого статті 4".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 січня 2006 року
N 3304-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry