Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Україною та Туркменістаном про подальший розвиток міждержавних відносин

Про ратифікацію Угоди між Україною та Туркменістаном про подальший розвиток міждержавних відносин

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Україною та
Туркменістаном про подальший розвиток
міждержавних відносин
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 30, ст.253 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Україною та Туркменістаном про подальший розвиток
міждержавних відносин ( 795_024 ), підписану 29 квітня 2002 року в
м. Туркменбаши, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 травня 2003 року
N 796-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry