Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців

Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Конвенції про статус
біженців та Протоколу щодо статусу біженців
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 17, ст.118 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Конвенції про статус біженців ( 995_011 ),
1951 року та Протоколу щодо статусу біженців ( 995_363 ),
1967 року (додаються)*.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2942-III
___________________
* Додаються до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry