Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Звернення Верховної Ради України до парламентів, урядів та громадськості держав - членів Європейського Союзу

Про Звернення Верховної Ради України до парламентів, урядів та громадськості держав - членів Європейського Союзу

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Звернення Верховної Ради України
до парламентів, урядів та громадськості
держав - членів Європейського Союзу

У зв'язку із запланованим Копенгагенським самітом
Україна - ЄС, що відбудеться 4 липня 2002 року, Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Звернення Верховної Ради України до парламентів,
урядів та громадськості держав - членів Європейського Союзу
(додається).
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 20 червня 2002 року
N 20-IV

ЗВЕРНЕННЯ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
до парламентів, урядів та громадськості
держав - членів Європейського Союзу
За роки, що минули з моменту здобуття Україною незалежності,
стратегічний курс на інтеграцію до Європейського Союзу став
визначальним чинником суспільно-політичних перетворень у державі.
Європейський вибір втілив у собі історичне прагнення української
нації повернутися до європейської сім'ї народів.
Нині європейський вибір здійснюється в Україні на основі
Стратегії ( 615/98 ) та Програми ( 1072/2000 ) інтеграції до
Європейського Союзу. Верховна Рада України виступає за те, щоб
європейська модель стала основою розбудови сучасної демократичної
держави з соціально орієнтованою ринковою економікою,
верховенством права, розвинутим громадянським суспільством,
неухильним дотриманням прав і свобод людини. Завдання досягти
Копенгагенських критеріїв членства у Європейському Союзі
об'єктивно збігається з головним вектором політичних, економічних
та соціальних реформ у державі.
Укладення у 1994 році Угоди про партнерство і співробітництво
між Україною та Європейським Союзом ( 998_012 ) створило необхідну
політико-правову основу для розвитку взаємовигідного
співробітництва з ЄС у багатьох сферах, заснування системи
спільних органів.
Проте істотні зміни, які відбулися на європейському
континенті з моменту підписання Угоди, вимагають нових підходів до
розбудови подальших взаємин Україна - ЄС.
Розширення Європейського Союзу на схід уже стає, без
перебільшення, ключовою подією в історії Європи нинішнього
десятиліття. Україна вітає поширення на регіон Центрально-Східної
Європи зони миру, безпеки, стабільності та добробуту.
Водночас розширення ЄС з особливою силою ставить питання про
гарантування послідовності і незворотності євроінтеграційних
процесів, запобігання появі нових ліній поділу на континенті.
Вважаємо, що зупинення розширення Євросоюзу на західному кордоні
України не відповідало б духу і змісту ідеї об'єднаної Європи.
Вже понад два роки Україна демонструє стабільність
економічного розвитку. Глибокі структурні економічні реформи дають
відчутний позитивний результат у вигляді сталого економічного
зростання, істотного покращення ситуації у соціальній сфері,
підвищення рівня життя населення.
У нашій державі швидкими темпами створюються нова
демократична економічна інфраструктура ринкового типу та правова
основа для ділової активності. Завершується процес приведення
законодавчої та нормативно-правової бази України у відповідність
до вимог Світової Організації Торгівлі.
Євроінтеграційна ідея знаходить дедалі більше прихильників в
усіх верствах українського суспільства. Тому сьогодні для України
як ніколи важливим є одержати позитивний політичний сигнал від
Європейського Союзу на підтримку й закріплення цих визначальних
для розвитку держави тенденцій.
Переконливим свідченням успішності економічних перетворень в
Україні стало б прийняття Європейським Союзом рішення про надання
Україні повного ринкового статусу у рамках антидемпінгового
законодавства ЄС.
Вважаємо також, що на сьогодні вже є всі об'єктивні умови для
започаткування процесу переходу у взаєминах України і
Європейського Союзу на якісно новий рівень - від партнерства до
асоціації, а також визнання Європейським Союзом кінцевої мети
нашої співпраці - повноправного членства України в ЄС.
Залучення України до європейських процесів шляхом інтеграції,
а не лише через партнерство та співробітництво зміцнить внутрішню
та зовнішню безпеку Європи, її економічний та інтелектуальний
потенціал, посилить європейську ідентичність, а отже -
відповідатиме ключовим інтересам самого Європейського Союзу.
Висловлюємо сподівання, що Копенгагенський саміт
Україна - ЄС, який відбудеться 4 липня цього року, стане важливою
віхою у поглибленні стратегічного партнерства між Україною та
Європейським Союзом. Напередодні цієї події у наших відносинах
звертаємося до парламентів та урядів держав - членів
Європейського Союзу та Європейського Парламенту із закликом
підтримати курс нашої держави на європейську інтеграцію шляхом
виведення взаємин з Україною на якісно новий рівень розвитку,
адекватний стратегічним зрушенням на європейському континенті та
глибоким змінам в Українській державі.
м. Київ, 20 червня 2002 року

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry