Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Восьмого додаткового протоколу до Статуту Всесвітнього поштового союзу

Про ратифікацію Восьмого додаткового протоколу до Статуту Всесвітнього поштового союзу

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Восьмого додаткового протоколу
до Статуту Всесвітнього поштового союзу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 5, ст.43 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Восьмий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового
союзу ( 055_014 ), вчинений 12 серпня 2008 року в м. Женеві,
ратифікувати (додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 липня 2011 року
N 3595-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry