Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Тетірського сільського голови (Тетірська сільська рада Червоноармійського району Житомирської області)

Про призначення позачергових виборів Тетірського сільського голови (Тетірська сільська рада Червоноармійського району Житомирської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових
виборів Тетірського сільського голови
(Тетірська сільська рада Червоноармійського
району Житомирської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 27, ст.317 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Тетірського
сільського голови Мамедова Н.М. (Тетірська сільська рада
Червоноармійського району Житомирської області) та відповідно до
пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин другої та шостої
статті 15, статей 82, 83 Закону України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Тетірського сільського
голови (Тетірська сільська рада Червоноармійського району
Житомирської області) на неділю 20 червня 2010 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Тетірського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Тетірського сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 квітня 2010 року
N 2104-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry