Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Договору про закони щодо товарних знаків

Про ратифікацію Договору про закони щодо товарних знаків

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору про закони щодо
товарних знаків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 37, ст.281 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Договір про закони щодо товарних знаків, підписаний від імені
України у м. Женева (Швейцарія) 27 жовтня 1994 року ( 995_102 ),
ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 13 жовтня 1995 року
N 380/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry