Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про пестициди і агрохімікати

Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про пестициди і агрохімікати

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 7
Закону України "Про пестициди і агрохімікати"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 2, ст.10 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 7 Закону України "Про пестициди і агрохімікати"
( 86/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14,
ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362; 2006 р., N 43, ст. 420) після
частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі державної реєстрації пестицидів чи агрохімікатів в
Україні забороняється протягом десяти років з дати такої
реєстрації використовувати інформацію, що міститься в документації
(досьє) щодо безпечного застосування цих пестицидів,
агрохімікатів, без дозволу суб'єкта господарювання, за зверненням
якого здійснено реєстрацію".
У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно
частинами п'ятою - дев'ятою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 листопада 2006 року
N 335-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry