Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про доповнення статті 42 Кодексу законів про працю України

Про доповнення статті 42 Кодексу законів про працю України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про доповнення статті 42 Кодексу
законів про працю України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 51, ст.478 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Доповнити статтю 42 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., N 50, ст.375;
1989 р., N 22, ст.235; 1991 р., N 23, ст.267) пунктом 8 такого
змісту:
"8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти
років, з часу повернення на постійне місце проживання до України".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3706-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry