Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 18 Закону України Про пожежну безпеку

Про внесення змін до статті 18 Закону України Про пожежну безпеку

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР,
2013, N 34-35, ст.458 }
Про внесення змін до статті 18 Закону України
"Про пожежну безпеку"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 2, ст. 12 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину шосту статті 18 Закону України "Про пожежну
безпеку" ( 3745-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 5, ст.21) викласти в такій редакції:
"Особовому складу державної пожежної охорони на час виконання
службових обов'язків, пов'язаних із запобіганням пожежам,
підрозділами державної пожежної охорони надаються проїзні квитки
на всі види громадського транспорту міського, приміського і
місцевого сполучення (крім таксі) у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 листопада 1997 року
N 618/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry