Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Біло...

Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Біло...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів
України і Урядом Республіки Білорусь про внесення змін
до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь
про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Протокол між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки
Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом
Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року
( 112_103 ), підписаний 18 жовтня 2005 року у м. Мінську,
ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 грудня 2006 року
N 500-V

___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry