Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Пасатського сільського голови (Пасатська сільська рада Балтського району Одеської області)

Про призначення позачергових виборів Пасатського сільського голови (Пасатська сільська рада Балтського району Одеської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Пасатського сільського голови
(Пасатська сільська рада
Балтського району Одеської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 50, ст.571 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Пасатського
сільського голови Бондарчука І.С. (Пасатська сільська рада
Балтського району Одеської області) та відповідно до пункту 30
частини першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
частини третьої статті 14, частин першої та п'ятої статті 15,
статей 60, 61 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів" ( 2487-17 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Пасатського сільського
голови (Пасатська сільська рада Балтського району Одеської
області) на неділю 18 вересня 2011 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Пасатського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Пасатського сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України ( 2857-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 7 липня 2011 року
N 3662-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry