Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності

Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до статті 1 Закону
України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 30, ст.259 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Пункт 1 частини третьої статті 1 Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р.,
N 30-31, ст. 193) викласти в такій редакції:
"1) підприємств і організацій військової торгівлі, аптек, що
перебувають у державній власності, а також розташованих у селах,
селищах та містах районного значення підприємств та організацій
споживчої кооперації та торгово-виробничих державних підприємств
робітничого постачання".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.
2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених
цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 лютого 2006 року
N 3476-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry