Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Кульчицького сільського голови (Кульчицька сільська рада Самбірського району Львівської області)

Про призначення позачергових виборів Кульчицького сільського голови (Кульчицька сільська рада Самбірського району Львівської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Кульчицького сільського голови
(Кульчицька сільська рада Самбірського району
Львівської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 7, ст.98 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Кульчицького
сільського голови Дашинича І.В. (Кульчицька сільська рада
Самбірського району Львівської області) та відповідно до пункту 30
частини першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
частини третьої статті 14, частин другої та шостої статті 15,
статей 82, 83 Закону України "Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Кульчицького сільського
голови (Кульчицька сільська рада Самбірського району Львівської
області) на неділю 30 листопада 2008 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Кульчицького сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Кульчицького сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України ( 107-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК
м. Київ, 19 вересня 2008 року
N 561-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry