Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про рекомендації учасників парламентських слухань 15 річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання

Про рекомендації учасників парламентських слухань 15 річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про рекомендації учасників парламентських слухань
"15 річниця Чорнобильської катастрофи.
Досвід подолання"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити рекомендації учасників парламентських слухань
"15 річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання".
(додаються).
2. Запропонувати Кабінету Міністрів України, Національній
академії наук України, Академії медичних наук України, Державній
податковій адміністрації України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київським міській і Севастопольській
міській радам та місцевим державним адміністраціям вжити
відповідних заходів щодо реалізації цих рекомендацій.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 26 квітня 2001 року
N 2404-III

Схвалено
Постановою Верховної Ради України
від 26 квітня 2001 року N 2404-III
РЕКОМЕНДАЦІЇ
учасників парламентських слухань
"15 річниця Чорнобильської катастрофи.
Досвід подолання"

Учасники парламентських слухань, заслухавши та обговоривши
доповідь Кабінету Міністрів України про стан виконання програм
мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, зазначають, що:
до цього часу не завершено переселення людей із зони
відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення;
інваліди, учасники ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та потерпілі внаслідок Чорнобильської
катастрофи не повністю забезпечені безкоштовним медичним
обслуговуванням;
скорочуються програми оздоровлення постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, особливо дітей;
недостатньою мірою вирішуються проблеми фінансування
оперативного хірургічного лікування;
залишається значною заборгованість з виплат компенсацій,
пільг, по безплатному харчуванню;
харчування дітей у навчальних закладах здійснюється за
нормами, значно нижчими від фізіологічних та медичних;
зменшуються обсяги фінансування програм реабілітації
забруднених територій та населених пунктів на цих територіях;
не індексуються розміри пенсій і компенсацій постраждалим
внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до рівня інфляції.
Все це є насамперед наслідком того, що Кабінетом Міністрів
України не повністю враховуються пропозиції Комітету Верховної
Ради України з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи щодо обсягів
фінансування заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення у проектах державних
бюджетів України останніх років;
З метою забезпечення більш повного виконання програм
мінімізації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та вирішення
медичних, соціальних, екологічних та економічних проблем, які
виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також з метою
підвищення ефективності використання коштів Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення Верховна Рада України
р е к о м е н д у є:
I. У зв'язку з 15 річницею Чорнобильської катастрофи,
керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм
власності, знайти можливість відзначити учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
II. Кабінету Міністрів України, обласним радам та обласним
державним адміністраціям, громадським організаціям вишукати
резерви для посилення соціального захисту інвалідів, учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілих від
Чорнобильської катастрофи насамперед для:
надання спеціальної медичної допомоги, належного оздоровлення
постраждалих, насамперед дітей;
забезпечення своєчасної виплати передбачених законодавством
компенсацій;
погашення заборгованостей, що склалися за останні роки з
передбачених законодавством виплат і компенсацій;
забезпечення виконання невідкладних заходів для реабілітації
радіоактивно забруднених територій;
належного пенсійного забезпечення.
III. Кабінету Міністрів України:
1. Розробити та подати до 1 вересня 2001 року на затвердження
Верховної Ради України загальнодержавну програму мінімізації
наслідків Чорнобильської катастрофи на 2001 - 2005 роки та на
період до 2010 року, передбачивши в ній окремим розділом
завершення переселення громадян із зони безумовного
(обов'язкового) відселення (хто виявив бажання переселитися) та
забезпечення житлом громадян, які самостійно переселяються із
забруднених територій, і громадян, віднесених до 1 та 2 категорій.
2. Опрацювати питання індексації пенсій по інвалідності, що
настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з
втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та в
місячний термін подати відповідні пропозиції.
3. Розглянути фінансові можливості підвищення пенсій за віком
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілим від Чорнобильської катастрофи.
4. Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
20 червня 2000 року N 987 "Про затвердження Порядку використання
коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" в
частині виплати компенсацій і допомог, передбачених Законом
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи", працюючим пенсіонерам за
місцем одержання пенсій.
5. Підготувати і направити до Верховної Ради України
пропозиції щодо індексації розміру компенсації за втрачене майно
під час евакуації, відселення або самостійного переселення,
виплаченої громадянам до введення національної грошової одиниці.
6. Прискорити виділення коштів на проведення відновлюваного
ремонту приміщень та придбання обладнання для підпорядкованого
Академії медичних наук України Центру реабілітації осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
7. Подати пропозиції щодо законодавчого вирішення питання про
визначення статусу і видачі відповідних посвідчень, а також
пільгового пенсійного забезпечення вдовам працівників
Чорнобильської АЕС, які загинули при ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС.
8. При розробці проекту Закону України про Державний бюджет
України на 2002 рік передбачити:
фінансування заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, на
рівні не нижчому, ніж у 1997 році, з урахуванням рівня інфляції
минулих років;
індексацію пенсій громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
окремою статтею - джерело фінансування погашення
не менше 50 відсотків заборгованості з фінансування заходів щодо
соціального захисту населення та з ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи;
фінансування заходів щодо профілактичної вітамінізації дітей,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з метою
запобігання захворюванням, які пов'язані з вітамінною
недостатністю;
фінансування програм реабілітації населених пунктів, які
розташовані на радіоактивно забруднених територіях, в обсягах не
менше рівня 1998 року;
окремим рядком у Державному бюджеті України, а також у
місцевих бюджетах усіх рівнів видатки у обсязі до 20 відсотків
коштів, запланованих на капітальне будівництво для фінансування
будівництва житла громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
збільшити видатки з Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення на фінансування будівництва та придбання житла
учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 1 та 2
категорій;
відновлення дії норм Закону України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" в частині надання безпроцентної позики на
індивідуальне житлове будівництво з забезпеченням відповідного
фінансування.
9. Щомісяця подавати Верховній Раді України інформацію про
стан фінансування заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення.
10. Доручити Міністерством України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Міністерством охорони здоров'я України,
Академії медичних наук України визначити порядок цільового
фінансування хірургічних операцій, комплексного лікування та
реабілітації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
11. Виділити додатково 20,0 млн. гривень у травні - серпні
2001 року на санаторно-курортне лікування дітей-інвалідів,
дітей-сиріт та напівсиріт, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та дітей, які проживають на забруднених
радіонуклідами територіях.
12. Подати до Верховної Ради України пропозиції щодо
звільнення від сплати податку на додану вартість за путівки на
санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
13. Продовжити програму співпраці з Республікою Куба щодо
оздоровлення і лікування дітей, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, надавши цій програмі статус
загальлнодержавної.
14. З метою створення належних умов проживання громадян на
радіактивно забруднених територіях і в місцях компактного
переселення доручити Міністерству України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи розробити для затвердження у
встановленому порядку загальнодержавну програму
соціально-економічної реабілітації населених пунктів на цих
територіях на період до 2005 та 2010 років.
IV. Міністерству охорони здоров'я України, Академії медичних
наук України разом з Міністерством України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, обласними державними адміністраціями,
органами місцевого самоврядування забезпечити:
державні гарантії безоплатної медичної допомоги населенню,
яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищення
якості та повноти надання медичної допомоги;
відновити до рівня 1996 року мережу медичних закладів на
радіоактивно забруднених територіях;
цільове переоснащення рентген-радіологічних підрозділів
лікувально-профілактичних установ та радіологічних підрозділів
Державної санітарно-епідеміологічної служби України з метою
підвищення якості контролю та регулювання дозових навантажень;
удосконалення засобів та медичного супроводження
радіаційного контролю об'єктів довкілля, у тому числі харчових
продуктів, сировини, харчових раціонів, питної води тощо;
посилення державного санітарного нагляду за повноцінністю
харчових раціонів у дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладах, які функціонують на радіоактивно забруднених територіях
України;
відновити до рівня 1997 року забезпечення ліками і
санаторно-курортними путівками на лікування та оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
насамперед дітей.
оптимізацію експертизи встановлення причинного зв'язку
хвороб, інвалідності, смерті з впливом наслідків Чорнобильської
катастрофи.
V. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:
разом з обласними державними адміністраціями забезпечити у
найкоротший термін переселення мешканців із зони безумовного
(обов'язкового) відселення, зокрема сімей з дітьми, і тих, хто
виявив бажання переселитися, підготувати пропозиції щодо створення
належних умов життя для тих, хто не бажає пересилитися з
забрудненних теріторій;
разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними
(міськими) державними адміністраціями з метою контролю за
використанням коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення розробити на основі бази даних учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС банк даних усіх категорій
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
відмінити наказ Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 26 грудня 2000 року N 348 про
рекомендації щодо грошової вартості харчування потерпілих
внаслідок Чорнобильської катастрофи дітей у навчальних закладах та
відновити харчування дітей у цих закладах відповідно до
затверджених фізіологічних та медичних норм.
VI. Міністерству освіти і науки України та Національній
академії наук України:
переорієнтувати фінансування і підтримку у проведенні
наукових досліджень, спрямованих на подолання наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, на досягнення конкретних кінцевих результатів
у найближчій час;
забазпечити безумовне дотримання державними вищими та
професійно-технічними навчальними закладами вимог законодавства
щодо пільгового вступу на навчання у цих закладах громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
VII. Міністерству транспорту України відпрацювати єдиний
порядок оплати перевезення постраждалих дітей на оздоровлення
автомобільним і залізничним транспортом.
VIII. Міністерству закордонних справ України розповсюдити
серед дипломатичних представництв іноземних держав в Україні
матеріали щодо Чорнобильської тематики, представленої
Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
IX. Державній податковій адміністрації України посилити
роботу щодо забезпечення в поточному році повного погашення
заборгованості зі збору до Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення.
X. Верховному Суду України разом з Міністерством юстиції
України дати роз'яснення судовим органам щодо практики
застосування судових рішень у питаннях погашення заборгованості з
соціальних виплат та виплат компенсацій за втрачене майно на
радіоактивно забруднених територіях.
XI. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
міським державним адміністраціям:
розробити план залучення коштів місцевих бюджетів на
виконання заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, насамперед 1 і 2 категорій;
вишукати можливість здійснення у 2001 році фінансування
видатків з місцевих бюджетів на санаторно-курортне лікування та
оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи. Передбачити зазначені видатки у місцевих бюджетах на
наступні роки.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry