Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 19 Закону України Про туризм

Про внесення змін до статті 19 Закону України Про туризм

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 19
Закону України "Про туризм"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 14, ст.89 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину третю статті 19 Закону України "Про туризм"
( 324/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 13,
ст. 180) викласти в такій редакції:
"Види категорій об'єктів туристичної інфраструктури, порядок
їх встановлення та зміни, а також порядок доведення до споживачів
інформації про вид об'єкта туристичної інфраструктури та про вид
його категорії визначаються Кабінетом Міністрів України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що
випливають із цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону, а також розроблення та
прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього
Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2011 року
N 3679-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry