Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції Ради Європи
про запобігання тероризму
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 39, ст.340 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Конвенцію Ради Європи про запобігання тероризму
( 994_712 ), підписану від імені України 16 травня 2005 року у
м. Варшаві, ратифікувати (додається*) з такими заявами і
застереженнями:
1) до пункту 2 статті 18 Конвенції ( 994_712 ):
"Україна не видаватиме іншій державі громадян України.
Для цілей цієї Конвенції громадянином України вважається
будь-яка особа, яка відповідно до законів України на час прийняття
рішення про видачу є громадянином України";
2) до пункту 2 статті 19 Конвенції ( 994_712 ):
"У разі одержання запиту про видачу правопорушника від
Сторони цієї Конвенції, з якою немає договору про видачу
правопорушників, Україна вважатиме цю Конвенцію правовою підставою
для видачі правопорушників стосовно злочинів, викладених у статтях
5-7 та 9 цієї Конвенції";
3) до статті 22 Конвенції ( 994_712 ):
"Відповідно до пункту 4 статті 22 Конвенції Україна залишає
за собою право не бути зобов'язаною умовами, встановленими
відповідно до пункту 2 цієї статті Стороною, яка надає інформацію,
якщо вона попередньо не отримає повідомлення про характер
інформації, що буде надана, та не дасть згоду на передачу такої
інформації".
2. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом
України про внесення змін до Кримінального кодексу України у
зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання
тероризму ( 994_712 ). { Закон N 170-V ( 170-16 ) від 21.09.2006 набирає чинності
12 жовтня 2006 року }
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 липня 2006 року
N 54-V

___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry