Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статей 59, 61 Регламенту Верховної Ради України

Про внесення змін до статей 59, 61 Регламенту Верховної Ради України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до статей 59, 61 Регламенту
Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 43, ст.422 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Регламенту Верховної Ради України ( 3547-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., NN 23-25, ст. 202)
такі зміни:
1) у статті 59:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Мінімальна кількість народних депутатів для формування
депутатської фракції має становити не менше ніж 15 народних
депутатів";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Народний депутат, якого виключено зі складу депутатської
фракції, є позафракційним";
2) статтю 61 після частини третьої доповнити новою частиною
такого змісту:
"4. Позафракційний народний депутат має право за особистою
заявою увійти до складу коаліції чи опозиції".
У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно
частинами п'ятою - восьмою.
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 19 вересня 2006 року
N 157-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry