Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про введення в дію Закону України Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби

Про введення в дію Закону України Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про введення в дію Закону України "Про ставки
акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 8, ст. 33 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про ставки акцизного збору та
ввізного мита на тютюнові вироби" ( 30/96-ВР ) з дня
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний термін: - привести рішення Уряду України у відповідність з цим
Законом; - внести пропозиції Верховній Раді України щодо приведення
законодавства України у відповідність з цим Законом.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 6 лютого 1996 року
N 31/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry