Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення щодо надання телеканалами ідентифікуючої інформації під час реклами

Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення щодо надання телеканалами ідентифікуючої інформації під час реклами

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про телебачення і радіомовлення" щодо надання
телеканалами ідентифікуючої інформації під час реклами
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 31, ст.297 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18,
ст. 155) такі зміни:
1) у статті 1:
в абзаці одинадцятому слова "програм та передач" замінити
словами "будь-якої аудіовізуальної інформації";
в абзаці двадцять другому слова "програм чи передач" замінити
словами "ефірного часу";
2) у частині третій статті 46 слова "трансляції телепередач"
замінити словами "ефірного часу".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 11 січня 2011 року
N 2912-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry