Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

Про ратифікацію Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Європейської конвенції про запобігання
тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 11, ст.94 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Європейську конвенцію про запобігання тортурам та
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи
покаранню ( 995_068 ), підписану від імені України 2 травня 1996
року в м. Страсбурзі, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 24 січня 1997 року
N 33/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry